BAGİDER’İN UDDer ÜYELİĞİ VE UDDer AKADEMİ’NİN KURULUŞU

UDDer Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren ülkemizde yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur.

UDDer’in amacı; uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak, bu alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

UDDer üyelerini, mevzuatı hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşları ile bu mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve uygulamaya yardımcı olan uygunluk değerlendirme kuruluşları oluşturmaktadır.

Kuruluş amaçlarından biri Anne - bebek sektöründe ürün ve hizmet standardını yükseltmek olan BAGİDER, 17 Mart 2016 tarihinde Uygunluk Değerlendirmesi Derneğine üye olmuştur. Derneğimizi UDDer nezdinde başkan yardımcımız Tunç Karaaslan temsil etmektedir.

Uygunluk değerlendirmesi sektörü eğitim ihtiyacı için Uygunluk Değerlendirmesi Derneği tarafından UDDer Akademi kuruldu. UDDer, UDDer Akademi olarak “Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi”ni Ocak 2013 tarihinde başlatmıştır.

UDDer, üyelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili eğitim ihtiyacını karşılamak üzere 2013 - 2014 yılı kış, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere mevcut akreditasyon standartları kapsamında ve sektörel gelişmeler ile yeni kapsamlarda, konusunda uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile eğitim organizasyonları yapmak üzere Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesini hayata geçirmiştir.

You may also like

10 Tricks to Reduce Belly Fat

Excess Tricks belly fat is among the most