Bebek ürünleri standartlarında ülkemizde geçerli olan mevzuat ve denetim uygulamalarının sektörümüz mensuplarına anlatılması amacıyla, konunun sahibi olan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 4 Ekim 2016 tarihinde Biz Cevahir Otel’in Ayvalık Salonu’nda bir seminer düzenlendi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından standartlar konusunda denetimler çok ciddi bir şekilde artmaktadır. Sektörümüzden imalatçı, ithalatçı ve satış noktalarının olası cezalarla karşı karşıya kalmaması, daha da önemlisi geleceğimiz olan bebeklerin sağlıklı ve güvenli şekilde büyümesi için bu standartlara uyulması gerekmektedir. 

Sektörümüze ait firma mensuplarından 90 kişinin dinleyici olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasını BAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Perviz Aran yaptı. BAGİDER’in kuruluş hikayesini anlatarak söze başlayan Perviz Aran, sektörde kalite standartlarının yükseltilmesi için URGE projesi gibi devlet desteği sağlayan projelerle üyelerimizi bir araya getirerek çalışmaların hızla devam edeceğini söyledi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan sunumuna başlarken, anne-bebek sektörünü BAGİDER çatısı altında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ülkemizde yapılan Piyasa Gözetim Denetim işlemlerini özetleyen Meral Karaaslan, piyasada hangi ürünlerin, hangi bakanlıklar tarafından denetlendiğini anlattı. Piyasa Gözetim Denetim Kurumlarının çalışmalarında iş birliği ve iletişimin Ekonomi Bakanlığı Başkanlığında faaliyet gösteren “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu” tarafından düzenlendiğini ve anne bebek ürünlerinin ağırlıklı olarak kendi genel müdürlükleri sorumluğu altında olduğunu belirtti. Sorumlu oldukları ürün grupları listesi, mevzuat başlıkları, denetim alanları, tüketicinin bilinçlendirilmesi, ithalat denetimleri (İris sistemi), piyasa denetimleriyle uygulanan cezalar ve kamuoyuna bildirim ilanları başlıklarını anlatan Meral Karaaslan sunumunun sonunda Ürün Güvenliği Konularında Farkındalık Yaratma Çalışmaları’ndan örnekler vererek Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Eğitim Çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sunumunu bitirirken sektörün gelişmesi için her zaman BAGİDER faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı uzmanlarından, Mühendis Attila Saka önce ülkemizde geçerli olan Piyasa Gözetim ve Denetim Mevzuatını, daha sonra Bebek Ürünleri Standartları Mevzuatını ve yapılan son değişiklikleri anlattı. Sektörümüzdeki tüm ürün gruplarının tabi olduğu güvenlik standartlarını detaylı olarak anlatan Attila Saka, bu standartlara uyulması gerektiğini belirtti.

Son olarak denetlemelerde resmi merci olan bakanlığın, üretici firmaların, yetkili temsilcilerin, ithalatçıların ve dağıtıcıların bu alandaki sorumluluklarını özetledi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Denetmenlerinden Elif Doğan, sunumuna konu ile ilgili tanımları açıklayarak başladı. Piyasada ürün denetimlerinin çeşitlerini, denetim şekillerini anlatan Elif Doğan, denetim sırasında düzenlenen “Numune Alma Etiketi”, denetim sonrası hazırlanan “Piyasa Gözetim Denetim Tutanağı” ile ilgili örnekleri sundu. Piyasaya güvenli ürün sunulması için üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini anlatan Elif Doğan denetimler sonrası uygulanan yaptırımları özetleyerek sunumunu sonlandırdı.

BAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erdoğmuş’ta konuşmasında BAGİDER’in sektörün gelişmesi için öneminden ve URGE projesi de dahil olmak üzere gelecek yıl yapılacak çalışmalardan bahsetti. Nihai tüketicilerimiz olan ebeveynler ve bebeklerimize güvenli, sağlıklı ürünler sunmanın önemini vurgulayan Halil Erdoğmuş T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin perakende noktalarındaki uygulamalarını anlattı.

Seminer, izleyicilerin sorularına konuşmacıların cevap vermesiyle sona erdi. Seminer sunum metinleri, seminer sonrasında talep eden katılımcılara mail yoluyla iletildi.

 

You may also like

10 Tricks to Reduce Belly Fat

Excess Tricks belly fat is among the most